Składy Drzewne w terminie od 4 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku będą czynne w zmienionych godzinach od 7.30 do 15.30.