Regulamin konkursu „Mój Zielony Kącik”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu są Gdańskie Składy Drzewne Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Abrahama 1A, KRS 0000167352, zwana dalej „Organizatorem” lub „GSD”.
 2. Konkurs jest organizowany z okazji 20-lecia działania firmy Gdańskie Składy Drzewne Sp. z o.o. na rynku produktów drzewnych.
 3. Użyte w regulaminie określenie „asortyment ogrodowy” oznacza wszelkie produkty używane do aranżacji ogrodu albo tarasu /legary i deski tarasowe, elementy małej architektury – pergole, ławki, donice, elementy ogrodzenia, oraz związane z nimi akcesoria, tj. impregnaty, oleje, wkręty, łączniki  /.

Warunki udziału

 1. W konkursie mogą brać udział osoby prywatne i firmy, które:

a/ dokonały zakupu od GSD dowolnego asortymenty ogrodowego w okresie od 1 maja do 31 lipca 2023r;

b/ zgłoszą swój udział przez formularz na stronie www.skladydrzewne.pl/konkurs;

c/ prześlą od jednego do 3 zdjęć swojej aranżacji tarasu lub małej architektury ogrodowej  w terminie do 31 lipca 2023 za pośrednictwem tegoż formularza;

d/ wyrażą zgodę na warunki Konkursu (w tym na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację zdjęć).

 1. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jeden pakiet zdjęć.

Głosowanie

 1. Głosowanie publiczności odbywa się na stronie skladydrzewne.pl/konkurs przez zaznaczenie gwiazdką jednego zestawu zdjęć. Czas głosowania od 1 czerwca do 31 lipca 2023r.
 2. Jeden głosujący może oddać jeden głos. W przypadku wykrycia prób manipulacji, tj. sztucznego powielania głosów, Organizator ma prawo zablokować głosującego i unieważnić jego głosy. Uczestnik, którego to będzie dotyczyło może zostać odsunięty od udziału w Konkursie.

Nagrody

 1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

nagroda główna w wysokości  2.000 zł oraz  tytuł „Wielkiego Mistrza Tarasingu”;

–  4 nagrody po 500 zł (po jednej dla uczestników z każdego Składu drzewnego GSD) oraz tytuły „Lokalnego Mistrza Tarasingu”;

–  nagroda dla profesjonalnego twórcy aranżacji w wysokości 1.000 zł oraz tytuł „Super-Maga Tarasingu” – za najciekawszą aranżację wykonaną przez firmę zajmującej się profesjonalnie ogrodami i tarasami.

 1. Nagroda główna będzie przyznana głosami publiczności, pozostałe nagrody przyznaje komisja powołana przez Organizatora, z udziałem przynajmniej jednego przedstawiciela każdego ze składów drzewnych Organizatora /składy są w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni i Tczewie/.
 1. Nagrody będą miały formę skonta zwrotu wydatków na zakupy asortymentu ogrodowego dokonane w GSD od dnia 1 maja 2023r. do końca 2023 roku.  Odbiór nagród będzie możliwy do 31 grudnia 2023. Po tym terminie nieodebrane nagrody wygasają.
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 września 2023r. na stronie skladydrzewne.pl/konkurs oraz FB Organizatora.

Laureaci nagród  zostaną powiadomieni indywidualnie i po przedłożeniu dowodu zakupu asortymentu tarasowego zgodnie z Regulaminem otrzymają  talony umożliwiające realizację nagród oraz  pamiątkowe dyplomy.

 1. Ewentualne reklamacje co do przebiegu konkursu i wyłonienia nagrodzonych uczestników będzie rozpatrywać Rada Nadzorcza firmy Organizatora.

RODO, zgoda na publikację

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu są Gdańskie Składy Drzewne Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Abrahama 1A,
 1. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe, w szczególności imię, pseudonim lub nazwę  pod którą uczestnik zgłosił swój udział, oraz adres e-mail, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Laureaci w celu odbioru nagród będą zobligowani podać imię nazwisko i adres e-mail.
 2. Szczegółowe informacje na temat zbierania i przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie Organizatora https://skladydrzewne.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych zdjęć do celów marketingowych Organizatora, w tym na ich publikację na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatora, jak również na ich wykorzystanie w innych materiałach, w szczególności materiałach drukowanych.