Jakość końcowa wyrobu z drewna w dużej mierze zależy od wilgotności zastosowanego drewna. Ma to szczególne znaczenie w przypadku drewna litego. W celu zachowania najwyższej jakości surowca niezwykle istotną rolę odgrywa sposób jego przechowywania. Gdańskie Składy Drzewne, chcąc zagwarantować najwyższą jakość drewna, przechowują surowiec w tak zwanym suchym magazynie. Dowiedz się jakie znaczenie ma odpowiednie przechowywanie drewna i dlaczego ma to tak duże znaczenie.

Drewno to materiał higroskopijny. Oznacza to, że pochłania i uwalnia wilgoć, w zależności od panujących wokół warunków. „Świeży” surowiec charakteryzuje się wysoką wilgotnością, zbyt wysoką dla celów użytkowych. Zadaniem suchego magazynu jest utrzymanie wilgotności drewna po jego wysuszeniu do 8-10%, tak aby zachował, jak najlepsze właściwości techniczne i jakościowe. Dlatego tak ważne jest zagwarantowanie idealnych warunków przechowywania tarcicy (m.in. przepływ powietrza, temperatura i stały pomiar wilgotności w pomieszczeniu).

Optymalne warunki przechowywania tarcicy to gwarancja nie tylko zachowania dobrych właściwości technicznych surowca, ale także jego niezwykle cennych naturalnych właściwości, które przy złym magazynowaniu mogą zostać utracone.

Dlaczego drewno musi być odpowiednio przechowywane?

Drewno budowlane oraz do produkcji mebli powinno posiadać określoną wilgotność techniczną. Świeża tarcica posiada bardzo duża wilgotność. W jednym metrze sześciennym surowego drewna znajduje się od 150 do 200 litrów wody! Surowiec w takim stanie poddany zostaje procesowi suszenia, a następnie musi być przechowywany w warunkach, w których żądana wilgotność drewna zostaje utrzymana i następuje proces jej dosuszenia, konserwacji i stabilizacji.

Niewłaściwie przechowywane drewno

Niewłaściwie składowane drewno nabywa wad technicznych. Do najczęściej spotykanych wad zaliczyć można: siniznę drewna, opanowanie przez owady (np. larwa spuszczela), plamy, pęknięcia. Wady te znacząco obniżają jakość surowca, właściwości techniczne drewna, jego walory estetyczne oraz powiększają ilość odpadów w procesie obróbki. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zakupić surowiec w składzie, który przechowuje drewno w odpowiednich warunkach, gwarantując tym samym najwyższą jakość materiału oraz najlepszy stan techniczny drewna.

suchy magazyn
[/vc_row_inner]
suchy magazyn drewna

Przechowywanie tarcicy w suchym magazynie GSD

Tarcicę suchą (8-10%) i powietrzno-suchą (16-18%) należy przechowywać w pomieszczeniach (magazynach, szopach) zamkniętych o konstrukcji lekkiej, parterowej.

Niezwykle istotne jest stworzenie w pomieszczeniu odpowiednich warunków do przechowywania tarcicy. Najważniejsze warunki w suchym magazynie to zapewnienie:

  • odpowiedniej wentylacji,
  • odpowiedniej wilgotności powietrza,
  • odpowiedniej temperatury powietrza,
  • właściwego, naturalnego oświetlenia,
  • zachowania odpowiednich wymogów bezpieczeństwa pracy,
  • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W celu utrzymania wymaganej wilgotności surowca, na poziomie od 8% do 10% stworzyliśmy nowy suchy magazyn ze stałym pomiarem wilgotności w pomieszczeniu. Zadbaliśmy o optymalne warunki przechowywania surowca, tym samym gwarantując najwyższą jakość oferowanej tarcicy. Suchy skład Gdańskich Składów Drzewnych to gwarancja najwyższej jakości surowca i zapewnienie: doskonałego koloru drewna, właściwej struktury drewna, odpowiedniej wilgotność surowca i doskonałych właściwości technicznych. 

Oprócz warunków „klimatycznych” w magazynie suchym należy zadbać o odpowiednie ułożenie tarcicy. Tarcicę układamy w sztaple krzyżowe, bez odstępów pomiędzy poszczególnymi deskami jednej warstwy. Sposób gwarantuje nam styk desek z powietrzem, które wpływa na zmianę wilgotności surowca. Suchą tarcicę możemy układać bez przekładek, ale zawsze na legarach zapewniających ruch powietrza.

Najwyższa jakość drewna to głównie warunki jego przechowywania. Odpowiednia wilgotność drewna gwarantuje najwyższą jakość techniczną i wizualną surowca. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z asortymentem suchego magazynu.